“Retained or Not Retained. That’s the question.”

In deze markt is het lastig om goede audit, risk en finance professionals te vinden. Het uitzetten van een vacature bij verschillende recruitment bureaus wordt door sommigen gezien als de beste manier om meer kandidaten voor een vacature te kunnen aantrekken. Deze “no-cure no-pay methode” lijkt ideaal voor werkgevers. Toch blijkt dit in de praktijk niet zo te zijn. Een retained search, waarbij er van tevoren exclusiviteit en een klein bedrag wordt betaald, blijkt meerdere voordelen te hebben.

Dit zijn de 4 belangrijkste redenen om een vacature in te vullen via een retained of exclusieve opdracht.

1. De doelgroep

Natuurlijk is dit niet voor iedere zoektocht van toepassing. Maar als bureau krijgen wij regelmatig de vraag om op C- of director level een vacature in te vullen. Dit betekent dat er een kleine groep kandidaten beschikbaar is. Het komt niet professioneel over wanneer deze professionals door meerdere recruiters voor dezelfde rol worden benaderd.

2. Een goedkoper alternatief

Bij de voorbereiding van de opdracht en de start wordt er voor een recruitment bureau de meeste kosten gemaakt. Wanneer een opdracht bijvoorbeeld wordt ingetrokken of intern ingevuld, is een stukje van deze kosten gedekt. Bureaus geven vaak korting bij een retained search.

3. Commitment

Het van tevoren ontvangen van een retainer geeft aan het bureau aan dat er commitment is.

4. De slagingskans

De belangrijkste reden is natuurlijk de slagingskans. Uiteindelijk wil je als hiring manager de vacature invullen.

Bij een non retained of -no-cure no-pay- opdracht is de slagingskans tussen de 20 a 30 procent. Dat weet een bureau ook en deze zullen echt niet heel hard gaan lopen. Vaak wordt de vacature als “bijvangst” gezien. Als opdrachtgever betaal je hetzelfde bedrag – vaak zelfs meer- voor een dienstverlening waar minder voor wordt gedaan.

Bij een retained search ligt de slagingskans boven de 80% **. Recruitment bureaus zullen veel meer hun commitment geven aan deze opdracht. Er is direct een relatie tussen het bureau en de inhurende manager wat het proces duidelijker maakt. Ook wanneer een vacature “continuous learning” vraagt of extra marktdata.

Kortom: een no-cure no-pay constructie levert echt niet altijd een garantie van invullen. 10 bureaus x 30% blijft een slagingskans van 30%.

Wat je daarentegen wel wil is een win/win met je executive search partner. Mijn aanbeveling is dan ook om altijd te kiezen voor een retained search.

nb.

* een retainer wordt bij Rexec altijd op de eindfactuur in mindering gebracht. Het is dus meer een garantie dan een daadwerkelijke extra kostenpost.

** Bij Rexec is het percentage van invullen 100% voor vacatures boven de 100k en 90% voor vacatures onder de 100k